شنبه 27 دی ساعت 13:48


مورنینگ تظاهرات پوستی در بیماران Covid-19


category پزشکی
category فارسی
category رایگان
category آنلاین

سید علیرضا متولیان

رزرو بلیط

جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
جزئیات بلیت خرید
مهلت ثبت‌نام 28 مرداد
قیمت (تومان) رایگان
تمام شده

مورنینگ تظاهرات پوستی در بیماران Covid-19 به میزبانی بیمارستان رازی تهران در این جلسه مورنینگ نظرات متخصصان پوست، عفونی، درماپاتولوژیست و روماتولوژی را در خصوص ۲ کیس بررسی خواهد شد. * سخنرانان این جلسه: دکتر حمزه‌لو- متخصص پوست دکتر شکویی- متخصص پوست دکتر سوری- متخصص عفونی دکتر کامیاب- متخصص درماتوپاتولوژی دکتر بلیغی- متخصص پوست دکتر رستمییان- - متخصص پوست و روماتولوژی * مباحث مورد بحث در این جلسه: معرفی کیس ها معرفی کلیات و انواع تظاهرات پوستی ور بیماران کووید۱۹ بررسی شرایط اثبات عفونت در بیمار معرفی شده و درمان مناسب کووید توصیف پاتولوژیضایعات کیس ها تجویز داروهایایمونوساپرسیو در بیماران کووید۱۹ بحث درمان و اسکولیت در بیماران کووید۱۹ تاریخ: پنج شنبه بیستم آذر 99 ساعت 8 صبح

ارتباط با برگزارکننده