شنبه 27 دی ساعت: 13:48


مورنینگ تظاهرات پوستی در بیماران Covid-19


category پزشکی
category رایگان
category آنلاین

سید علیرضا متولیان

جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
جزئیات : بلیت خرید
مهلت ثبت‌نام : 28 مرداد
قیمت (تومان) : رایگان
تمام شده

مورنینگ تظاهرات پوستی در بیماران Covid-19 به میزبانی بیمارستان رازی تهران در این جلسه مورنینگ نظرات متخصصان پوست، عفونی، درماپاتولوژیست و روماتولوژی را در خصوص ۲ کیس بررسی خواهد شد. * سخنرانان این جلسه: دکتر حمزه‌لو- متخصص پوست دکتر شکویی- متخصص پوست دکتر سوری- متخصص عفونی دکتر کامیاب- متخصص درماتوپاتولوژی دکتر بلیغی- متخصص پوست دکتر رستمییان- - متخصص پوست و روماتولوژی * مباحث مورد بحث در این جلسه: معرفی کیس ها معرفی کلیات و انواع تظاهرات پوستی ور بیماران کووید۱۹ بررسی شرایط اثبات عفونت در بیمار معرفی شده و درمان مناسب کووید توصیف پاتولوژیضایعات کیس ها تجویز داروهایایمونوساپرسیو در بیماران کووید۱۹ بحث درمان و اسکولیت در بیماران کووید۱۹ تاریخ: پنج شنبه بیستم آذر 99 ساعت 8 صبح