شنبه 27 دی ساعت: 13:48


وبینار آموزشی فنون و مهارت های مشاوره


category پزشکی
category رایگان
category آنلاین

majid chenaparchi

جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
جزئیات : بلیت خرید
مهلت ثبت‌نام : 28 مرداد
قیمت (تومان) : رایگان
تمام شده

*ویژه مددکاران اجتماعی* سرفصل ها: همدلی از دیدگاه نوروسایکولوژی و عصب شناختی ویژگی های حرفه های یاورانه در مشاوره فنون و تکنیک ها تکنیک های چالش برانگیز در فضای مشاوره مسائل فرهنگی و تضاد ارزش ها در مشاوره