شنبه 27 دی ساعت: 13:48


وبينار ارتقاي سلامت مادران و نوزادان ويژه ماماهاي شاغل در بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران


category پزشکی
category رایگان
category آنلاین

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
جزئیات : بلیت خرید
مهلت ثبت‌نام : 28 مرداد
قیمت (تومان) : رایگان
تمام شده

وبينار ارتقاي سلامت مادران و نوزادان ويژه ماماهاي شاغل در بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران