جمعه 19 شهریور ساعت 09:30


وبینار مهاجرت پرستاری به کانادا


category پیراپزشکی
category فارسی
category غیر رایگان
category آنلاین

t -Learning

رزرو بلیط

جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
جزئیات ثبت نام و شرکت در رویداد
مهلت ثبت‌نام 19 شهریور
قیمت (تومان) 40,000
تمام شده
جدول زمان‌بندی

زمان سخنران موضوع
09:30 خانم قاسمیان ارائه اطلاعات و نکات مهاجرتی
11:00 آقای دکتر دوستدار نکات مهم جهت شروع روند مهاجرت و اخذ اقامت کانادا
11:30 خانم قاسمیان ادامه بررسی تحصیل در پرستاری در کانادا
13:00 آقای تبریزی نحوه انجام اپلای تحصیلی کانادا

مدرس‌ها

t-Learning

بزرگترین مرجع علوم سلامت

Tritapp

شبکه اجتماعی متخصصین سلامت

حامیان

ارتباط با برگزارکننده