یک‌شنبه 28 شهریور ساعت 12:00


مدرسه تابستانه بیوانفورماتیک بیمارستان فرهیختکان


category پزشکی
category فارسی
category رایگان
category آنلاین

مجموعه آموزشی درمانی فرهیختگان

رزرو بلیط

جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
جزئیات مدرسه تابستانه بيوانفورماتيك فرهيختگان
مهلت ثبت‌نام 30 مرداد
قیمت (تومان) رایگان
اتمام ظرفیت
مدرس‌ها

مركز تحقيقات علوم همگراي پزشكي فرهيختگان (بيمارستان فرهيختگان)

مدرسه تابستانه بيوانفورماتيك

معاونت پژوهشي بيمارستان فرهيختگان

بيمارستان فرهيختگان

حامیان

ارتباط با برگزارکننده

جهت ارتباط با برگزارکننده ارسال ایمیل به نشانی fmcsrc@gmail.com