چهارشنبه 31 شهریور ساعت: 08:00


دومین کنگره دیجیتال مدیریت درمان کووید-19


category پزشکی
category رایگان
category آنلاین

دومین کنگره دیجیتال مدیریت و درمان COVID-19

جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
جزئیات : ثبت نام و شرکت در کنگره
مهلت ثبت‌نام : 31 شهریور
قیمت (تومان) : رایگان
تمام شده


برگزار‌کننده

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ستاد مبارزه با کرونا در کلانشهر تهران

سازمان نظام پزشکی

Tritapp

t-Learning

برگزارکنندگان و حامیان