چهارشنبه 31 شهریور ساعت 08:00


دومین کنگره دیجیتال مدیریت درمان کووید-19


category پزشکی
category فارسی
category رایگان
category آنلاین

دومین کنگره دیجیتال مدیریت و درمان COVID-19

رزرو بلیط

جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
جزئیات ثبت نام و شرکت در کنگره
مهلت ثبت‌نام 31 شهریور
قیمت (تومان) رایگان
تمام شده


مدرس‌ها

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ستاد مبارزه با کرونا در کلانشهر تهران

سازمان نظام پزشکی

Tritapp

t-Learning

حامیان

ارتباط با برگزارکننده