سه‌شنبه 30 شهریور ساعت: 16:00


بيماري آلزايمر و مكانيسم عملكرد داروهاي موثر بر اين بيماري


category پزشکی
category رایگان
category آنلاین

مجموعه آموزشی درمانی فرهیختگان

جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
جزئیات : بيماري آلزايمر و مكانيسم عملكرد داروهاي موثر بر اين بيماري
مهلت ثبت‌نام : 30 شهریور
قیمت (تومان) : رایگان
تکمیل شده


برگزار‌کننده

انجمن كشت سلول و بافت ايران

بيمارستان فرهيختگان

مركز تحقيقات علوم همگراي پزشكي فرهيختگان