دوشنبه 12 مهر ساعت: 11:00


انواع واكسن ها و روش هاي توليد آنها با رويكرد معرفي واكسن هاي covid 19


category پزشکی
category رایگان
category آنلاین

مجموعه آموزشی درمانی فرهیختگان

جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
جزئیات : ثبت نام و شرکت در وبینار
مهلت ثبت‌نام : 12 مهر
قیمت (تومان) : رایگان
تمام شده