دوشنبه 12 مهر ساعت 11:00


انواع واکسن ها و روش های تولید آنها با رویکرد معرفی واکسن های covid 19


category پزشکی
category فارسی
category رایگان
category آنلاین

مجموعه آموزشی درمانی فرهیختگان

رزرو بلیط

جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
جزئیات ثبت نام و شرکت در وبینار
مهلت ثبت‌نام 12 مهر
قیمت (تومان) رایگان
تمام شدهارتباط با برگزارکننده