شنبه 10 مهر ساعت 16:00


آشنایی با اصول سیتوژنتیکی و تهیه کاریوتیپ و آنالیز نرم افزاری کروموزوم ها


category پزشکی
category فارسی
category رایگان
category آنلاین

maliheh entezari

رزرو بلیط

جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
جزئیات آشنايي با اصول سيتوژنتيكي و تهيه كاريوتيپ و آناليز نرم افزاري كروموزوم ها
مهلت ثبت‌نام 10 مهر
قیمت (تومان) رایگان
تمام شده
ارتباط با برگزارکننده