شنبه 24 مهر ساعت: 10:00


آشنايي با ريزجاذبه ها (ميکروگراويتي) و تاثير آن بر کشت سلول و بافت


category پزشکی
category رایگان
category آنلاین

maliheh entezari

جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
جزئیات : آشنايي با ريزجاذبه ها (ميکروگراويتي) و تاثير آن بر کشت سلول و بافت
مهلت ثبت‌نام : 24 مهر
قیمت (تومان) : رایگان
تکمیل شده