مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران

11 رویداد

7 دوره

0 اساتید

مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان درسال ۱۳۷۲ شکل گرفت. تأسیس مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان به عنوان اولین مرکز تحقیقات دانشجویی با محوریت دانشجویان علوم پزشکی، نقطه ی عطفی در شکل گیری مراکز تحقیقاتی دانشجویی در حوزه علوم پزشکی درسایر دانشگاه ... بیشتر

رویدادها

دوره‌ها