تعرفه برگزاری رویدادهای دیجیتال در t-Learning

برلیان یاقوت زمرد فیروزه کهربا عقیق
مروارید (دانشجویی)
قیمت (تومان) 4.750.000 1.900.000 990.000 550.000 295.000 175.000 99.000
اتاق مجازی برگزاری رویداد checkedcheckedcheckedcheckedcheckedcheckedchecked
حداکثر ظرفیت اتاق مجازی رویداد بیش از 400 نفر 400 نفر 400 نفر 400 نفر 300 نفر 150 نفر 100 نفر
صفحه اختصاصی معرفی رویداد با امکان درج پوستر، جدول زمان بندی و سایر اطلاعات تکمیلی checkedcheckedcheckedcheckedcheckedcheckedchecked
اطلاع رسانی رویداد در شبکه اجتماعی متخصصان علوم سلامت (tritapp) checkedcheckedcheckedcheckedcheckedcheckedchecked
امکان ثبت نام مخاطبین، مشاهده لیست ثبت نام کنندگان و حضار برنامه checkedcheckedcheckedcheckedcheckedcheckedchecked
ضبط رویداد و دریافت لینک بازپخش checkedcheckedcheckedcheckedcheckedcheckedchecked
ارسال پیامک و ایمیل تائید ثبت نام برای مخاطبین checkedcheckedcheckedcheckedcheckedcheckedchecked
افزودن مدعو به رویداد 40 نفر 30 نفر 25 نفر 20 نفر 10 نفر 5 نفر 3 نفر
افزودن لینک بازبخش به عنوان دوره checkedcheckedcheckedcheckedchecked checked checked
مشاهده نتایج نظرسنجی checkedcheckedcheckedcheckedchecked checked checked
پشتیبانی مخاطبین در اتاق برگزاری checkedcheckedchecked checkedcheckedcheckedchecked
طراحی پوستر اختصاصی رویداد checkedcheckedchecked checkedcheckedcheckedchecked
تست و آموزش اتاق لایو ویژه برگزار کننده و سخنرانان پیش از رویداد checkedchecked checkedcheckedcheckedcheckedchecked
طراحی بنر اختصاصی checkedchecked checkedcheckedcheckedcheckedchecked
تبلیغات بنری در وب سایت تی لرنینگ checkedchecked checkedcheckedcheckedcheckedchecked
ارسال پیامک یادآور رویداد 1 ساعت قبل از برگزاری checkedchecked checkedcheckedcheckedcheckedchecked
بخش زنده با قابلیت تعامل کاربران checked checkedcheckedcheckedcheckedcheckedchecked
صدور رایگان گواهی حضور در رویداد 500 عدد 200 عدد checkedcheckedcheckedcheckedchecked

خدمات اضافی

صدور هر عدد گواهی حضور: 5000 تومان

ارسال هر عدد پیامک یادآور برای مخاطبین رویداد: 200 تومان

آزمون ساز رویداد: 250.000 تومان

پشتیبان فنی به صورت حضوری: 1.000.000 تومان

طراحی و آماده سازی وب سایت اختصاصی برای رویداد: 5.000.000 تومان

ایجاد صفحه معرفی و ثبت نام رویداد به زبان انگلیسی: 2.000.000 تومان

در صورت فروش بلیت غیر رایگان، مبلغ 1000 تومان از هر بلیت به هزینه پیکج افزوده شده و 4 درصد از فروش کل اخذ می‌گردد.