شنبه 27 دی ساعت: 13:48


دوره کارگاه آموزشی ارزیابی و مدیریت خطرات و خطاها با رویکرد FMEA


category پزشکی
category رایگان
category آنلاین

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
جزئیات : بلیت خرید
مهلت ثبت‌نام : 28 مرداد
قیمت (تومان) : رایگان
تمام شده

تاریخ برگزاری:۱۳ و۱۴ دیماه -ساعت شروع ۱۰و پایان ۱۲