شنبه 27 دی ساعت: 13:48


سلسله مورنینگ های مجازی تیم های درمانی به میزبانی گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران


category پزشکی
category رایگان
category آنلاین

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
جزئیات : بلیت خرید
مهلت ثبت‌نام : 28 مرداد
قیمت (تومان) : رایگان
تمام شده

پنجشنبه 25 دی 99 ساعت 8 تا 9 صبح