پنج‌شنبه 06 خرداد ساعت: 08:00


مورنینگ مجازی بیماری کووید ۱۹ به میزبانی گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران


category پزشکی
category رایگان
category آنلاین

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
جزئیات : بلیت خرید
مهلت ثبت‌نام : 28 مرداد
قیمت (تومان) : رایگان
تمام شده

مورنینگ مجازی بیماری کووید ۱۹ به میزبانی گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران