دوشنبه 10 خرداد ساعت: 08:30


وبینار مسایل حقوقی و قانونی مهم در گردشگری سلامت


category پزشکی
category رایگان
category آنلاین

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
جزئیات : بلیت خرید
مهلت ثبت‌نام : 28 مرداد
قیمت (تومان) : رایگان
تمام شده

وبینار مسایل حقوقی و قانونی مهم در گردشگری سلامت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران