دوشنبه 10 خرداد ساعت 08:30


وبینار مسایل حقوقی و قانونی مهم در گردشگری سلامت


category پزشکی
category فارسی
category رایگان
category آنلاین

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

رزرو بلیط

جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
جزئیات بلیت خرید
مهلت ثبت‌نام 28 مرداد
قیمت (تومان) رایگان
تمام شده

وبینار مسایل حقوقی و قانونی مهم در گردشگری سلامت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

ارتباط با برگزارکننده