چهارشنبه 13 مرداد ساعت: 09:00


آموزش قوانین ويژه مسئولین فنی شاغل در واحدهای تولید مواد خوردنی آشامیدنی


category مهندسی
category رایگان
category آنلاین

معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی تهران

جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
جزئیات : بلیت خرید
مهلت ثبت‌نام : 13 مرداد
قیمت (تومان) : رایگان
تمام شده
برگزار‌کننده

معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران