دوشنبه 08 شهریور ساعت 12:00


پنل تازه های واکسیناسیون کووید-19 در بارداری


category پزشکی
category فارسی
category رایگان
category آنلاین

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

رزرو بلیط

جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
جزئیات ثبت نام پنل تازه های واکسیناسیون کووید-19 در بارداری
مهلت ثبت‌نام 08 شهریور
قیمت (تومان) رایگان
تمام شده





حامیان

ارتباط با برگزارکننده