دوشنبه 08 شهریور ساعت: 12:00


پنل تازه های واکسیناسیون کووید-19 در بارداری


category پزشکی
category رایگان
category آنلاین

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
جزئیات : ثبت نام پنل تازه های واکسیناسیون کووید-19 در بارداری
مهلت ثبت‌نام : 08 شهریور
قیمت (تومان) : رایگان
تمام شده

برگزارکنندگان و حامیان