پنج‌شنبه 25 شهریور ساعت: 07:30


پنل مجازی مدیریت موکورمایکوزیس(۲)


category پزشکی
category رایگان
category آنلاین

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
جزئیات : ثبت نام رایگان در پنل
مهلت ثبت‌نام : 25 شهریور
قیمت (تومان) : رایگان
تمام شدهبرگزار‌کننده

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

t-Learning

برگزارکنندگان و حامیان