پنج‌شنبه 25 شهریور ساعت 07:30


پنل مجازی مدیریت موکورمایکوزیس(۲)


category پزشکی
category فارسی
category رایگان
category آنلاین

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

رزرو بلیط

جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
جزئیات ثبت نام رایگان در پنل
مهلت ثبت‌نام 25 شهریور
قیمت (تومان) رایگان
تمام شدهمدرس‌ها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

t-Learning

حامیان

ارتباط با برگزارکننده