دوشنبه 12 مهر ساعت: 08:00


پنل مجازی تازه های تغذیه در کووید-19


category پیراپزشکی
category رایگان
category آنلاین

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
جزئیات : ثبت نام و شرکت(رایگان)
مهلت ثبت‌نام : 12 مهر
قیمت (تومان) : رایگان
تمام شده
برگزار‌کننده

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوالات متداول

خیر