دوشنبه 12 مهر ساعت 08:00


پنل مجازی تازه های تغذیه در کووید-19


category پیراپزشکی
category فارسی
category رایگان
category آنلاین

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

رزرو بلیط

جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
جزئیات ثبت نام و شرکت(رایگان)
مهلت ثبت‌نام 12 مهر
قیمت (تومان) رایگان
تمام شده
مدرس‌ها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

پرسش های متداول

خیر

ارتباط با برگزارکننده