جمعه 30 مهر ساعت 09:00


کارگاه مجازی فوت و فن های مشاوره شیردهی با میزبانی گروه مامایی و سلامت باروری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران


category پزشکی
category فارسی
category رایگان
category آنلاین

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

رزرو بلیط

جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
جزئیات ثبت نام وشرکت در کارگاه
مهلت ثبت‌نام 30 مهر
قیمت (تومان) رایگان
تمام شدهمدرس‌ها

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

گروه مامایی و سلامت باروری

حامیان

پرسش های متداول

بله درصورت حضور درجلسات و پاسخ به سوالات نظرسنجی و آزمون، گواهی آنلاین صادر می شود.

در انتهای هر روز کارگاه یک لینک نظرسنجی و آزمون در چت باکس قرارداده می شود که شرکت کنندگان همان موقع باید درلینک وارد شده و به سوالات پاسخ دهند.

فیلم بازپخش هر روز وبینار در صفحه توضیحات رویداد بارگزاری شده و تا یک هفته بعد از اتمام کارگاه قابل دیدن خواهد بود.

به ایمیلmidsrhtums@gmail.com پیام دهید.

به وب سایت دانشکده پرستاری ومامایی تهران، بخش برنامه وبینارها مراجعه فرمایید: http://fnm.tums.ac.ir

ارتباط با برگزارکننده

برای ارسال پرسش و دریافت پاسخ در خصوص جزئیات این رویداد می توانید به ایمیل دانشکده پرستاری و مامایی به نشانی midsrhtums@gmail.com پیام دهید.