چهارشنبه 28 اردیبهشت ساعت: 14:00


کارگاه خوشایندسازی بارداری و زایمان با مراقبت‌های حمایتی ماما


category پرستاری و مامایی
category فارسی
category غیر رایگان
category آنلاین
category زمان تقریبی این رویداد 3 ساعت است.

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

رزرو بلیط

جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
جزئیات بلیط شرکت در کارگاه
مهلت ثبت‌نام 28 اردیبهشت
قیمت (تومان) 20,000
تمام شدهارتباط با برگزارکننده

midwifedaytums@gmail.com ایمیل پشتیبانی